Hakkımızda

2020 yılında kurulan derneğimizin amacı,
Dernek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları çerçevesinde üyelerine ve topluma eğitim, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda hizmet vermek, üyelerin tümünü temsil edebilmek, sosyal gelişmeler karşısında öncü, gündem belirleyici, birlik beraberliğe önem veren ve söz sahibi olabilen örnek bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Misyonumuz

Kazakder olarak, Kazak halkının değerlerini ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak ve Kazak toplumunun güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda, Kazak halkının kendini ifade etme ve katılım imkanlarını artırmak için fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Misyonumuz doğrultusunda, Kazak kültürünü tanıtmak ve Kazak toplumunun ihtiyaçlarına yönelik projeler ve etkinlikler düzenlemek için çalışıyoruz. 

Vizyonumuz

 Kazak kültürünün güçlü ve canlı bir şekilde yaşatılmasıdır. Vizyonumuz, Kazak halkının kimliğini koruması, kültürel değerlerini sürdürmesi ve gelecek kuşaklara aktarması üzerine odaklanır. Aynı zamanda, Kazak toplumunun bir araya gelmesini, dayanışmasını ve birlikte çalışmasını teşvik etmek de vizyonumuzun bir parçasıdır. Kazak Derneği olarak, Kazak halkının ihtiyaçlarını karşılamak, toplumda farkındalık yaratmak ve Kazak kültürünü geniş bir kitleye tanıtmak için çaba sarf ediyoruz.